Anunț Voluntariat

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA SUPLAC

Tel: 0265-456190; Tel/fax: 0265-456112

e-mail: suplac@cjmures.ro

 

ANUNȚ RECRUTARE PERSONAL VOLUNTAR

LA C.L.S.U. SUPLAC

 

Având în vedere Legea nr. 481/2004 privind Protecția civilă și Hotărârea nr. 1579/2005 privind Statutul personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare,

-Primăria Comunei Suplac recrutează personal voluntar la Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Suplac, pentru achiziția(cumpărarea) și transportul de pachete de alimente la domiciliul persoanelor peste o anumita vârstă(65 ani), pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, și pentru a proteja această categorie de persoane.

 

Persoana care este interesată de voluntariat în serviciul Comitetului Local pentru Situații de Urgență trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-să aibă domiciliul în unitatea administrativ teritorială (comuna)Suplac;

-să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani;

-să fie apt din punct de vedere medical;

-să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție;

 

Informații suplimentare și solicitările se primesc la Primăria Comunei Suplac, la Inspector Klein Janos Csaba, Tel. 0723359179, sau la d-ul viceprimar Bucur Leon-Dan, Tel: 0728071581.

 

Președintele C.L.S.U, Inspector,

Primar, Szakacs Bela Klein Janos Csaba

Sari la conținut