Rezultatul final al concursului

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA SUPLAC

547580– Suplac str.Principală nr.238, jud.Mureş, E-mail : suplac@cjmures.ro

Telefon/fax : 0265-456190, telefon : 0265-456112

 

Nr 14/18.12.2019

 

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI De ocupare a funcțiilor publice de

Inspector ,clasa I, grad principal
Referent ,clasa III,grad superior
Din cadrulcompartimentului financiar- contabil și resurse umane

 

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

Punctajul obținut la proba scrisă

Punctajul obținut la proba interviu

Punctajul final

Rezultatul final

Inspector, I , principal

1

Peti Ștefan

22,00

Respins

2

Suplăcean Marinela –Viorica

34,33

Respins

3

Veres Tiberiu

6,00

Respins

Referent , III, superior

4

Gyurka Ilona

31,50

Respins

5

Popovici Liliana-Lucia

52,00

95,00

147

Admis

6

Szekely Emoke

50,66

86,33

136,99

Respins

 

Afișat astăzi 18.12.2019 ,ora 8,15 la avizierul Primăriei Comunei Suplac și pagina web (www.primariasuplac.ro)

 

 

 

Secretar comisie ,

Molnar Ștefan

Sari la conținut