Rezultatul probei interviu

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA SUPLAC

NR.13/ 16.12.2019

 

REZULTATELE PROBEI INTERVIU pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de referent,III, superior din cadrul compartimentului fincnciar-contabil și resurse umane

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării

dosarului de participare la concurs

Punctajul obţinut la interviu

Rezultatul la proba orală

1.

Popovici Liliana-Lucia

8/02.12.2019

95,00

Admis

2.

Szekely Emoke

5/26.11.219

86,33

Admis

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul probei interviu pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării.
Afișat astăzi, 16.12.2019, ora 13,30 la avizierul Primăriei comunei Suplac și pe pagina web a instituției (www.primariasuplac.ro) ;
Secretar: Molnar Ștefan

Sari la conținut