Rezultatul probei scrise

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA SUPLAC

NR.12/ 11.12.2019

REZULTATELE PROBEI SCRISE

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de inspector ,I , principal și referent,III, superior din cadrul compartimentului fincnciar-contabil și resurse umane

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării

dosarului de participare la concurs

Punctajul obţinut la proba scrisa

Rezultatul la proba scrisa

1.

Peti Ștefan

4/25.11.2019

22,00

Respins

2

Suplăcean Marinela –Viorica

10/02.12.2019

34,33

Respins

3

Veres Tiberiu

7/29.11.2019

6,00

Respins

4

Gyurka Ilona

6/26.11.2019

31,5

Respins

5

Popovici Liliana-Lucia

8/02.12.2019

52,00

Admis

6

Szekely Emoke

5/26.11.2019

50,66

Admis

 

Data şi ora susţinerii probei interviu pentru candidații declarați admiși : 16.12.2019, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Suplac ;
Candidații nemulțumiți de rezultatul probei scrise pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării.
Afișat astăzi, 11.12.2019, ora 14,00 , la avizierul Primăriei comunei Suplac și pe pagina web a instituției (www.primariasuplac.ro) ;

 

 

 

SECRETARUL COMISIEI

MOLNAR ȘTEFAN

Sari la conținut