Rezultatul selecției dosarelor

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA SUPLAC

547580– Suplac str.Principală nr.238, jud.Mureş, E-mail : suplac@cjmures.ro

Telefon/fax : 0265-456190, telefon : 0265-456112

 

Nr .11 / 06.12.2019

 

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

 

 

depuse pentru concursul organizat în data de 11.12.2019-proba scrisă,

în vederea ocupării prin recrutare a două funcții publice din cadrul compartimentului financiar contabil și resurse umane

 

Data selecţiei dosarelor: 06.12.2019

 

INSPECTOR ,cl. I,grad principal

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. /data înregistrare dosar

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

Peti Ștefan

4/25.11.2019

Admis

 

Suplăcean Marinela –Viorica

10/02.12.2019

Admis

 

Veres Tiberiu

7/29.11.2019

Admis

 

 

Referent ,cl. III,grad superior

 

 

Gyurka Ilona

6/26.11.2019

Admis

 

Kovacs Judith

9/02.12.2019

Respins

Nu face dovada îndeplinirii prevederilor art. 465 alin(1) lit f, din OUG nr. 57/2019 – (lipsa adeverințelor de vechime în specialitate )

Popovici Liliana-Lucia

8/02.12.2019

Admis

 

Szekely Emoke

5/26.11.2019

Admis

 

 

Secretar: Molnar Ștefan ,

Sari la conținut